Seminarium

Seminarium

”Församlingsledarskap” Hur ser församlingsledarens roll och uppgift ut i att skapa förutsättningar för tillväxt och expansion i existerande församlingar som också planterar nya?
Värd: Pingst Församling/IBRA.

Datum

jun 20 2023
Passerat

Tid

17:00

Kategorier

Seminarium

- Plats -

Nyhemshallens konferensrum entré
Nyhemshallens konferensrum entré
- Veckodag -

Medverkande