Bibelstudium

Bibelstudium

Bibelstudier lägger grunden…

Allt sedan Nyhemsveckans begynnelse har bibelsstudierna stått i fokus och lagt en grund till allt det andra. Så även i år då vi börjar dagarna med ett bibelstudium där vi leds in i att fördjupa oss kring Guds storhet, Fadern, Sonen och Anden.

Vi får lyssna till Linnea Sennehed som talar om Sonen.

Så ta fram din bibel, något att anteckna på och sätt dig bekvämt för att följa med på en resa in i Bibelns underbara värld.

BIBELKOMMENTARER – Linnea Sennehed, PDF

Datum

onsdag 23 juni
Passerat

Tid

10:00

Mer info

Titta här
Titta här

Talare