Media

Följ Nyhemsveckan via webb, Apple TV och närradio

Nyhemsveckan är intressant för många människor. Möjligheten att följa med i mötena via radio och tv har varit mycket uppskattade genom åren.

Radio Nyhem sänder varje år över ett flertal närradiostationer i Sverige och även webbradio här på hemsidan.

Samlingar sänds som video direkt över webben i vår mediaspelare eller via appar från TBN Nordic till Apple-TV, iOS och Android.