Bön inför Nyhemsveckan

Inför årets Nyhemsvecka ber vi särskilt för några olika böneämnen under en vecka.

Var gärna med och be, och fasta om du vill det. Böneämnena som är aktuella hittar du här under, klicka på respektive dag för att läsa mer:

Böneblogg med dagliga böneämnenJag vill börja med att tacka dig för att du vill vara med och be för Nyhemsveckan 2017. Nyhemsveckan är en av årets viktigaste kristna händelser i Sverige, där tusentals människor får avgörande gudsupplevelser och gör viktiga vägval i livet. Människor blir frälsta, upprättade, vägledda och befriade i Jesu namn. Förutom alla mellanmänskliga möten som sker!

Vi som arbetar med förbön och samtal ser detta varje år, och vi är så tacksamma för att vi får stå tillsammans med dig i detta arbete. Du som är med och ber för Nyhemsveckan är en medarbetare! Tillsammans i vår bön får vi vara med att bana väg och röja mark för nya gudsmöten, genombrott och mirakler.

Jag vill att vi denna första dag i böneveckan för Nyhem 2017 är med och ber för helheten. Att Guds vilja får ske för hela konferensen, och att Guds atmosfär får råda över hela området. Vi ber att temat “Det handlar om Jesus”ska få bli så mycket mer än en träffsäker slogan. Vi ber att det ska vara en verklighet. Att fokus på Jesus Kristus ska tränga igenom på alla plan, från barnsamlingar, lovsång och predikan, till atmosfären bland medverkande, volontärer och konferensdeltagare. Vi ber att de goda nyheterna om Jesus ska nå nya människor, vi ber att Jesu upprättande kraft ska möta människors livssituationer och vi ber att Jesu helande kraft ska göra den sjuke frisk och den bundne fri!

Återigen, tack för att du vill stå med oss i detta viktiga arbete.

Ola Gustafsson
Pastor Pingstförsamlingen Skara och del av Förbönsteamet på Nyhem 2017Wow, ett nytt år! En ny Nyhemsvecka!

Jesus är vårt centrum. Vi ber att dessa dagar ska vara dagar då vi låter Jesus påminna och uppenbara för oss om vem han är. Att hans löften för dig och mig gäller och löftena för detta land gäller, hans älskade Sverige. Vår längtan är att Jesus dessa dagar får utrymme att visa dig ditt hjärtas uppsåt att tankar. En bild som följt mig när jag varit i bön för Nyhemsveckan är bilden av en kostcirkel. Den består av flera tårtbitar, och vi har tagit vissa bitar från de tårtbitar som passar oss individuellt och uteslutit andra delar och på så sett värderat vissa saker i Gudsrike högre än andra. Och tagit bort saker som är delar i Gud rike. Gud vill att vi ska se höjden, längden, bredden och djupet av fullheten i honom, alla bitar i hans rike. Inte bara plocka ut de bitarna vi förstår eller kan ta på, eller som vi är bra på. Vi är kallade att se våra olikheter och välsigna dem och förlösa varandra ut i det som är Guds vilja. Det gör inte ditt område mindre tvärtom det blir större.

All rädsla kan vi lägga bort.
För Gud Är God!
Enbart goda gåvor har han att ge.

Han kallar oss in i det allra heligaste, då förlåten har brustit. När vi går in där gör vi det enbart av nåd. Allt handlar om vad Jesus gjort för dig och mig, för oss.

Vi behöver öppna våra ögon för vad den helige ande visar. Min bön är att du ska få ta emot den oerhörda kärlek Gud har till dig och att du utifrån ditt barnaskap ska se att Gud utvalt dig till att vara fri och ge frihet.

Herre vi ber, avslöja vårt hjärtas uppsåt och tankar och låt oss se det du ser Jesus. Låt oss lägga av det som inte är från dig och bekänna vår synd och att du är vår Herre och Frälsare.

Uppenbara du din sanning för oss.

Där din ande är, är det frihet! Frihet att ge respons.

Jesus vi älskar dig!

Vi vill se ditt rike bryta fram på denna plats och utöver hela vårt land och vår värld!

Maria Forsström
Förbönsansvarig Ungdom och Vuxen


Fokus

När man ska fotar och vill få till en bra bild, är det viktigt att man justerar linsen, och zoomar så att man får klarhet och en klar bild.

Heb 12:2 Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.

Gud, Jesus vill göra många underbara saker på Nyhemsveckan, men det finns mycket som vill ta vårt fokus bort från Jesus och det Jesus vill.

Det finns mycket som kan få vår blick att bli oskärpt. Då behöver man åter igen justera och ställa in skärpan, så bilden på Jesus blir klar.

Låt oss be för alla som tjänar på Nyhemsveckan, att blicken får vara klar och riktad på Jesus Kristus.

Låt oss be om Guds beskydd från saker som kan få fokus att bli suddigt; oenighet, strider, avundsjuka, jämförelse och prestige mm, så att Guds vilja får ske i varje område och i varje detalj.

Låt oss be om fokus och villighet att justera blicken, om det så behövs.

Låt oss be!Temat för årets Nyhemsvecka är “Det handlar om Jesus” och kan vid första anblicken se ut som värsta klyschan. Men om man stannar upp inför det så är det bärare av en oerhörd sanning. I det här livet finns det så mycket som vill höras och märkas. Även i våra kristna sammanhang. Men det finns bara en sak som kan göra människor fria, och det är kraften i namnet Jesus och budskapet, evangelium, de goda nyheterna om att Jesus har dött och uppstått.

Idag ska vi be för alla människor som kommer till Nyhemsveckan med ett försvagat eller obefintligt fokus på Jesus. De vars liv inte handlar om Jesus, utan något annat.

Kanske är det kristna som vandrat vilse på vägen och tappat Jesus ur sikte. Kanske på grund av karriär och saker som har trängt ned Jesus på prioriteringslistan. Kanske på grund av svårigheter i familj eller äktenskap som har gjort att man tappat sugen. Kanske på grund av bitterhet efter att ha blivit illa behandlad. Kanske på grund av något annat. Idag ber vi att de ska få komma tillbaka till Jesus under Nyhemsveckan!

Kanske är det icke troende som bara inte fått möta Jesus än. De som inte ens vet att livet kan få handla om Jesus. Idag ber vi att de ska få komma till Nyhemsveckan och bli frälsta!

Men idag ber vi också för alla medverkande talare. För att människor ska få möta Jesus under konferensen, är det många faktorer som ska bidra. Men veckans talare har en nyckeluppgift. Inte sällan är det under gudstjänsternas predikan och förbönsstund som vändningen sker i människors liv. Därför ber vi för Anne-Jorid Ahgnell, Daniel Alm, Chatrine Carlsson, Niklas Hallman, Tatta Lennartsson, Andreas Nielsen, Niklas Piensoho, Mike Pilavachi, Marica Ried, Mats Särnholm och Ulf Sundkvist. Vi ber att Gud ska utgjuta en uppenbarelsens och vishetens Ande (Ef 1:17) så att ögon och öron får öppnas och hjärtan överlåtas till Jesus.

Vi ber om väckelseatmosfär och andligt genombrott i gudstjänsterna så att människor dras till Jesus!

Ola Gustafsson
Pastor Pingstförsamlingen Skara och del av Förbönsteamet på Nyhem 2017Vi fortsätter att be för Nyhemveckan.

Gud är en God Gud!
“Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom?” Lukasevangeliet 11:11–13

Vårt böneliv präglas av vilken Gudsbild vi har. I Lukas kapitel 11:1-13 får Jesus frågan från lärjungarna; ”Herre lär oss att be.” Därefter följer ”Vår Fader” eller som det hette förr ”Fader vår”. Därefter kommer en ”motliknelse”. Alltså en bild av hur Gud inte är. Motliknelsen beskriver en vän som inte alls har lust att hjälpa. Han vill inte bli störd.

Efter en uppmaning att be, söka och bulta kommer bilden av den Gode Fadern. Jag älskar den här bilden av Gud. Vi som är ofullkomliga gör goda saker. Vi förstår oftast vad som är bra för våra barn. Men Gud är en God Far. Han kan bara göra gott. Han är inte ovillig. Vi kommer aldrig olämpligt till honom.

Han vill ge oss den helige Ande. Gud är generös han vill fylla oss. Herren, det är Anden, och där Herrens ande är, där är frihet. 2 Korinthierbrevet 3:17

Vi ber att en bild av Gud som befriar oss skall växa fram under veckan. Så att alla som på något sätt kommer inom hörhåll får möta den Gode Fadern

Vi ber att den Gode Faderns skall uppfylla oss men den helige Ande!

Ett tips!
Gå in på Nyhemsveckans hemsida, där kan du se vad som händer under veckan och då kan det bli din förbönslista.

Gud välsigne dig!

Tommy Wallin
Förbönsteamet Nyhemsveckan!Allt handlar om Jesus.

När Jesus vandrade här på Jorden så var han närvarande i varje situation.
Han såg barnen!
Han såg Kvinnorna!
Han såg männen!
Och han mötte dem där de befann sig mitt i livet, vid brunnen, under trädet. Han mötte dem på morgonen, mitt på dagen eller på natten. Där de levde och arbetade.

Nyhemsveckan är en plats ditt många kommer. Vissa kommer hit för första gången andra har varit på Nyhemsveckan sedan de låg i barnvagn. Jesus är intresserad av att möta oss precis där vi befinner oss.

Vi vill idag lyfta allt praktiskt som ska fixas inför Nyhemsveckan på olika sätt.
Vi vill idag lyfta alla som jobbar med ljus, ljud och teknik. Att allt praktiskt och tekniskt läggs på plats. Att allt samarbete fungerar. Att kablar fungerar och att all sammankopplingar fungerar.
Att de som arbetar med att praktiskt i ordningsställa Nyhemshallen och hela Nyhemsområdet ska se att alla bitar landar på rätt håll.

Vi vill också idag lyfta alla ni som roddar med sina husvagnar och boenden och fixar och trixar för att kunna komma till Nyhem.
Vi ber för er som inte än har fått alla bitar på plats och idag inte vet o ni kan komma till nyhemsveckan.

Vi ber om Guds rika välsignelse. Om hans uppenbarelse och gudomliga lösningar.
Vi ber om beskydd över allas familjer. Om hälsa och glädje i denna tid.

Maria Forsström
Förbönsansvarig Nyhemsveckan Ungdom och VuxenNär de första kristna började samlas fanns det bl. a. 4 tydliga kännetecken på deras gemensamma liv. Vi läser det i Apg. 2:41-42
1. De värnade om att få undervisning
2. De vårdade sin gemenskap och hjälpte varandra
3. De firade nattvard och åt tillsammans
4. De bad.

Idag vill jag uppmuntra alla att be att detta också skulle få vara navet i Nyhemsveckan.
1. Vi ber om god undervisning för alla åldrar, så tron fördjupas och växer.
2. Vi ber om en öppenhet, hjälpsamhet och generositet så ALLA trivs och känner delaktighet.
3. Vi ber om heliga stunder av nattvard och många goda måltider med nya o gamla vänner.
4. Vi ber om ett stort engagemang i bönen.

I en atmosfär av tro, bön, gemenskap med Jesus i fokus kan allt hända.
“Långt mer än vad vi kan tänka.”.

Låt oss därför be om just detta liv, som ger en oslagbar trygghet och attraktion till var och en som kommer till Nyhem 2017. Men vi ber även för ALLA som är med och möjliggör veckan i allt praktiskt arbete och som medverkande att Tron, bönen, gemenskapen och framförallt kärleken till Jesus ska få vara grunden i allt tjänande.

Gud välsigne dej!

Välkommen att fortsätta vara med och be innan och under Nyhemsveckan.
Vi har Morgonbön, bön och förbön vid flera tillfällen under dagen, tisdag kväll bön mellan 22-02 m.m.

Det finns ett bönerum i hallen på ena kortsidan och ett bönerum vid barnens Nyhem.

Vi ses o möts i bön. Love!
Marina Andersson
Gränna Pingst