En återkommande konferens

Nyhem har under mer än åtta decennier varit platsen där många visioner för Guds verk har presenterats och fått rot och fäste i pingstfolket. Det har handlat om evangelisation och mission i Sverige och ut över välden. De stora visionerna har vi som pingstfolk med Andens kraft fått hjälpas åt att förverkliga både som församlingar och enskilda.

För 54 år sedan köpte Betaniaförsamlingen nuvarande område på Nyhem. För ca 30 år sedan satsade pingstfolket i Sverige på ett nytt tält här på Nyhem. Det var insamlingar i våra Nyhemskonferenser, i pingstförsamlingarna och inte minst av enskilda pingstvänner från hela landet. År 2009 fick vi äntligen inviga Nyhemshallen som vi hoppas och tror ska få vara till välsignelse för många i flera generationer framåt.

Hallen är placerad där barntältet tidigare stått och är ett resultat av ett brett engagemang från flera olika parter. Vid invigningen den 22 februari 2009 så knöts därför band mellan dessa parter, Nyhemshallen AB, Nyhemsveckan, Pingst Mullsjö-Nyhem (fd. Betaniaförsamlingen), MAIS – Innebandyklubben och Mullsjö Kommun.

Vision och syfte

  • En konferens för andlig förnyelse med öppenhet för visionärt tänkande och gemensamma initiativ att åter evangelisera Sverige och missionera i världen.
  • Bibeln – Guds Ord är grunden för undervisning, förkunnelse, själavård samt sång och musik.
  • En andlig folkfest där utformningen tillgodoser olika åldersgrupper och erbjuder rika möjligheter för dem som söker Guds närhet, medmänsklig gemenskap och andliga samtal.
  • En mötesplats som uppmuntrar förkunnare i olika tjänster och generationer till ärlig, öppen och ödmjuk dialog och inspirerar till fördjupat studium av Guds Ord, rikare gemenskap och tjänst.
  • Ökad delaktighet och ansvar från församlingar, och Pingstförsamlingarnas gemensamma verksamheter i planering och genomförande av konferensen

Samlingar

Inspirerande samlingar för alla generationer!

Nyhemsveckans inriktning och fokus de senaste åren har blivit en succé! Nyhemsveckan är en plats där allt fler familjer möter Herren tillsammans, och där tron och verktygen stärks för fortsatt gemenskap i den lokala församlingen. Därför vill vi fortsätta att utvecklas och förnyas.

Vi utmanas av att synkronisera Nyhemsveckans tre spår, Barn, Ungdom och Vuxen till en konferens. Detta kommer vi att fortsätta med. Vi tror nämligen att generationerna hör ihop. Genom att hela familjen har samma starttid på förmiddag, eftermiddag och kväll underlättar vi också för familjer att ”hitta rytmen” på Nyhemsveckan.

Nyhem förmiddag
Dagarna startar gemensamt i Nyhemshallen. Då möts, barn, unga och vuxna för 20-30 minuters fest, lovsång och gemensam upplevelse. Därefter går barnen till Barnens Nyhem, ungdomarna går till Bible Boost eller Kidz+på ”Rutan” och bibelstudium börjar i Nyhemshallen.

Nyhem Lunchbibelstudier
Här får du lyssna till god undervisning av bibellärare som jobbar med att undervisa på Bibelskolor runt om i Sverige.

Nyhem eftermiddag
Barnen möts till intressegrupper, sport och aktiviteter erbjuds på ”Rutan”, och i Nyhemshallen hålls bibelstudier och panelsamtal, det kommer även finnas parallella seminarier i närliggande lokaler på området. Nytt för i år YA, seminarier som är riktade till unga vuxna.
Pingst kommer hålla två seminarier/dag må-to kl 17.00, där du får lyssna till de verksamhetsansvariga mfl.

Nyhem kväll
Barnen har sitt möte i Barnens Nyhem. I Nyhemshallen är det kvällsmöte med medryckande sång och utmanande förkunnelse.
Mitt hjärtas sång är ett nytt musikevent i år som kommer vara i mattältet onsdag och torsdag kväll.

Nyhem natt
Varje kväll kl 22 är det möte i Nyhemshallen eller fest på Rutan. På tisdagen förenas vi i en bönekväll.

Föreningen Nyhemsveckan

Föreningen Nyhemsveckan är en ideell förening som har till uppgift att ansvara för och genomföra Nyhemsveckan, vilken är en av Pingströrelsens gemensamma konferenser.

Vi ser gärna att fler församlingar blir medlemmar. Kontakta oss så berättar vi mer! (info@nyhemsveckan.se)