Camping- och logibokning för Nyhemsveckan 2021

Eventuell återbetalning sker till det kort eller swishnummer som användes vid betalning. Byte av plats kan ej göras.

Ange det bokningsnummer (fyra siffror) som du fick i epostbekräftelsen när du bokade din campingplats. Ej korrekt ifyllt bokningsnummer kan innebära att din anmälan inte kan hanteras.