Den här blanketten ska användas av alla som behöver någon form av teknikstöd till tillfälliga anordningar (t.ex. tält, matvagnar, glasskiosker, fryscontainrar). Här anges önskemål om typ och omfattning av teknikstöd. Möjlighet att få önskat teknikstöd styrs bl.a. av tillgång, tillgänglighet och eventuella behov av prioritering mellan verksamheter. Exempelvis är möjligheterna att få rinnande vatten eller fast internet starkt begränsade.

Beställningen skickas senast 2024-06-07.
Sektionsansvarig beslutar om vilket teknikstöd de olika verksamheterna kan få.

En komplett beställning skall ifyllas, utan hänvisning till tidigare år.

Uppgifter om den tillfälliga anordningen

Beställning/Önskemål

*I normalfallet medges inte större effektuttag än 16 A trefasmatning. Mattält, matvagnar, etc. är undantagna.
*En hyreskostnad tillkommer för varje larmutrustning i utställartält (gäller ej tält som är dockat till Stråkenhallen).

Övrig information

Nyhemsveckans tält (mötestält, mattält, etc. samt tält som är dockat till Stråkenhallen)

Inbrottslarm i Nyhemsveckans tält tillhandahålls och installeras av Nyhemsveckan. Under dagtid mellan kl 08-18 sköts larmen helt av den som är ansvarig för tältet. Övrig tid på dygnet kontrollerar områdesvärdarna eventuella utlösta larm.

För utställartält gäller följande:

  • Brandsläckare ska finnas i tält som är större än 30 m2. Utställare bekostar och ordnar brandsläckare själva. Rekommendation är 6 kg pulversläckare och den bör placeras nära ingången.
  • Nyhemsveckan kan förmedla uthyrning av inbrottslarm. Nyhemsveckan tar inget ansvar för kontroll av eventuella utlösta larm utan inbrottslarmet sköts helt av den egna personalen i respektive utställartält. Kontakta Anton Rommedahl för mer information.
  • Elutrustning i form av matningskablar, ev. byggcentral/förgreningsdosor och övriga elkablar bekostas och ordnas normalt av respektive utställare. Nyhemsveckan anvisar vilken elmatning som man får ansluta till. All elutrustning ska vara hel och godkänd för utomhusbruk. Elutrustning som inte är godkänd eller inkopplad på ett elsäkert sätt kommer att kopplas bort av Nyhemsveckans elektriker. Kablar som kan utgöra snubbelrisk eller riskerar att skadas av fordon etc. ska förläggas så att dessa problem minimeras.
  • Kortterminal ordnas ej av Nyhemsveckan.