Bärarlaget

Nyhemsveckans Bärarlag

– idén som reducerar antalet insamlingar till omkostnaderna

Cirka 500 Nyhemsvänner är redan med i Bärarlaget – den idé som lanserades för ganska många år sedan. Några ger ett engångsbelopp någon gång under året, andra väljer att dela upp det i ett fast månadsbelopp. Vi vill uppmuntra dig att gå med i Bärarlaget – blir vi fler reducerar det antalet insamlingar för omkostnader i Nyhemshallen.

Idén bakom Bärarlaget är:

  • Att så många som möjligt är med och bär Nyhemsveckan både ekonomiskt och i förböner.
  • Att vi gemensamt ”betalar” Nyhemsveckan i förväg. På det sättet skapar vi större möjligheter till insamlingar för evangelisation och mission i Nyhemshallen.

Tänk dig:

  • Om 200 nya Nyhemsvänner går med i Bärarlaget och regelbundet ger 50 kronor i månaden året runt blir det ett tillskott på 120 000 kronor.
  • Om 500 nya Nyhemsvänner går med i Bärarlaget och regelbundet ger 50 kronor i månaden året runt blir det ett tillskott på 300 000 kronor.

Fullsatt Nyhemshall betyder över 3 000 personer, så visst finns det 200-500 personer som är så mycket Nyhemsvän att Bärarlaget kan vara tänkbart? Är du en av dem? Siffrorna visar hur stor kraft det finns i att vara med tillsammans och känna ansvar.

Mindre antal insamlingar i mötena
Under senaste årens Nyhemsveckor har vi, med något undantag, en insamling i varje gudstjänst. Flera av dessa går till genomförandet av konferensen. Men visionen för Nyhemsveckan är större. Tack vare Bärarlaget kan nu fler än tidigare av veckans insamlingar gå till evangelisation och mission via Pingst nationella och internationella arbeten.

Välkommen med i Bärarlaget!

Anger Du att Du vill ge ett månatligt bidrag, så kommer vi att skicka ut avier varje kvartal tillsammans med aktuell information om Nyhemsveckan.

Tack för Ditt stöd!
Styrelsen i Föreningen Nyhemsveckan