Likt tidigare år kommer Sport for Life se till att Nyhem blir en aktiv vecka för stora som små. Målet med aktiviteterna är att visa hur vi som kyrkor kan vara en positiv kraft in i idrottsvärlden med målet att få se den förvandlad. Som bonus blir Nyhemsveckan en plats som även utvecklar kroppen.

Om inget annat sägs så behöver du anmäla dig till aktiviteterna. Anmälan och mer info hittar du på sportforlife.se/nyhem. Eventuell betalning och uthämtning av material för de aktiviteter som kräver det sker i vår monter. De aktiviteter som kommer finnas är: