Nyhemsveckan 2024. Tema: Brinnande hjärtan

I Apostlagärningarna läser vi om hur den första församlingen formas samman av Andens eld. Lärjungarna hade dragit sig undan precis som Jesus sagt åt dem men på Pingstdagen föds något nytt med dunder och brak. Kopplingarna till den bibliska historien är tydliga samtidigt som vi förstår att detta är annorlunda. Något tänds i lärjungarna som gör att de modigt kliver fram inför dem som samlats. Elden som fanns ovanför deras huvuden sjönk snabbt ner i deras hjärtan och fick dem att agera.

Plötsligt känns inga hinder omöjliga, alla måste få veta vad det betyder att Jesus har dött och uppstått. Andens eld hade drabbat dem och de ville ge den vidare.
Detta kan vi läsa om genom hela kyrkans historia. Ibland stelnar den etablerade kyrkan till men så börjar elden brinna i någon, det sprider sig och förnyelsen sker. Människor söker sig närmare Jesus, vill följa honom och uppmuntra fler att göra det.

Att vi själva får uppleva den här elden är grunden för att överhuvudtaget kunna ge den vidare. Alternativt blir bara massa aktiviteter som i slutändan dränerar oss. Men om vi likt Emmausvandrarna (Luk. 24) kan möta Jesus och låta honom sätta våra hjärtan i brand gör det hela skillnaden.

Vår bön är att årets Nyhemsvecka blir en plats där Jesus får göra våra hjärtan brinnande!

Måndag – ett brinnande hjärta för nästa generation
Tron behöver ständigt förmedlas vidare och ett väldigt naturligt steg är att göra det till generationen som kommer efter oss själva.

Tisdag – ett brinnande hjärta för att leva med Jesus
Han vill alltid dra oss närmare sig själv, att vi ska lära känna honom mer. Att vandra med Jesus är att leva i ständig förnyelse och förvandling.

Onsdag – ett brinnande hjärta för de utsatta
Alldeles för många människor i vår värld lider av orsaker som vi kan göra något åt. Har vi fastnat i vår bekvämlighet och standard och tappat omsorgen om vår nästa?

Torsdag – ett brinnande hjärta genom hela livet
Hur gör man för att elden i hjärtat inte bara flammar upp under t.ex. Nyhemsveckan? Hur håller man lågan brinnande hela livet?

Fredag – ett brinnande hjärta för att dela evangeliet
När alla människor har fått höra kommer Jesus komma tillbaka. Vad kan vi göra för att bli en del av den rörelsen?

Lördag – ett brinnande hjärta tillsammans med andra
Tillsammans, tillsammans, tillsammans… Det är ett återkommande tema genom Bibeln. Kristen tro är inte tänkt att levas ut ensam, vi behöver varandra, vi behöver församlingen.

Söndag – ett brinnande hjärta för Sverige
Vad vårt land behöver är inte främst fler lagar och förordningar även om de är bra. Vårt land behöver fler hjärtan som brinner för Jesus. Människor som är beredda att älska även de som inte förtjänar det eftersom Gud älskar dem.