Förbud mot eldning och matlagning över öppen eld: Undantag: Det finns tre särskilda platser där matlagning med gasol är tillåten

Skärpt eldningsförbud i Mullsjö kommun

Inom hela Nyhemsgården är all form av eldning och grillning i skog och mark förbjuden. Det innebär förbud mot matlagning och grillning med:

  • ved eller kol
  • gasol
  • spritkök eller liknande

Undantag

Matlagning med egen utrustning som drivs med gasol är dock tillåten att använda på följande markerade platser:

  • Gärdet, vid servicebyggnaderna
  • Slingan, vid servicehuset på kullen
  • Slingan, vid Stråkenstugan

Gasolkök som är fast monterade inuti husvagn/husbil är tillåtna att använda för matlagning.

Matlagning är också möjlig med egna kokkärl på elektriska kokplattor och spisar vid:

  • Gärdet, vid servicebyggnaderna
  • Slingan, i Stora Sjöstugans källare