Vi följer utvecklingen noga och lyssnar till myndigheternas rekommendationer samt frågar experter om råd. I dagsläget är det svårt att bedöma hur riskerna ser ut framåt och om nuvarande begränsning i rätten att samlas finns kvar, därför har vi beslutat oss för att avvakta utvecklingen innan vi fattar några definitiva beslut. Under tiden fortsätter planeringen för att kunna genomföra Nyhemsveckan och vi förbereder för de säkerhetsåtgärder som vi i så fall behöver vidta.

Var med oss i bön för Nyhemsveckan, vårt land och hela vår värld i denna svåra tid.