Årets tema för Nyhemsveckan är ”Friheten i Jesus”.
Inspirationen hämtar vi från Johannesevangeliets åttonde kapitel där vi kan läsa ”Om nu Sonen befriar er blir ni verkligen fria”.
Verklig frihet är att ge sig själv till Jesus.

Varje dag har också ett undertema och du kan läsa mer om temat här.