Årets tema för Nyhemsveckan är ”Kom & följ mig”.
Inspirationen hämtar vi från Matteusevangeliets fjärde kapitel där Jesus säger till sina lärjungar ”Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare”.
Responsen från lärjungarna uteblev inte utan vi läser vidare att ”de lämnade genast sina nät och följde honom”.
Utmaningen gäller oss idag också, och Jesus kallar även dig och mig med orden ”Kom och följ mig”, responsen är upp till dig och mig!